Följ oss gärna på sociala medier
Avada Classic Shop

Ibland är det möjligt att det interna moderkortet på din {brand+model} har blivit skadat. Skadan kan ha orsakats av att din enhet tappats, pressats, böjts eller utsatts för vatten.
Det är också möjligt att din enhet har reparerats tidigare och att detta har orsakat reparationsskador på moderkortet. Så det kan finnas många möjligheter, vi löser gärna detta åt dig och du får en separat offert för detta.

Go to Top